ஆல் இன் ஆல்: மாதாந்திர பேமெண்ட் ஆதாரங்கள்.(ஜீலை 2013 முதல்)

Image ஆல் இன் ஆல் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் தளம் ஜீலை 2013 முதல் சராசரியாக மாதம் 10000ரூபாய் என்ற இலக்குடன் செயல்பட்டு வருவதற்கான பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் இவை.வருமானத்தின் அளவு,அதில் ஈடுபடும் நேரம்,உழைப்பு,திறமையினைப் பொறுத்து மாதா மாதம் வித்தியாசப்படலாம்.ஆனால் ஆன்லைன் ஜாப்பில் வாய்ப்புகளுக்குப் பஞ்சமில்லை என்பதை இதன் மூலம் நீங்கள் உணரலாம்.இதன் மூலம் ஆன்லைன் ஜாப்பில் அனுபவமும் பயிற்சியும் பெற்றால் ஆயுள் முழுவதும் ஒரு பகுதி நேர வருமானத்தினை நிரந்தரமாக நீங்களும் ஈட்டலாம் என்பதை உணரலாம்.
Forum rules
ஆல் இன் ஆல் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் தளம் ஜீலை 2013 முதல் சராசரியாக மாதம் 10000ரூபாய் என்ற இலக்குடன் செயல்பட்டு வருவதற்கான பேமெண்ட் ஆதாரங்கள் இவை.வருமானத்தின் அளவு,அதில் ஈடுபடும் நேரம்,உழைப்பு,திறமையினைப் பொறுத்து மாதா மாதம் வித்தியாசப்படலாம்.ஆனால் ஆன்லைன் ஜாப்பில் வாய்ப்புகளுக்குப் பஞ்சமில்லை என்பதை இதன் மூலம் நீங்கள் உணரலாம்.இதில் 70% வருமானங்கள் முதலீடற்ற ஜாப்ஸ் மூலமே ஈட்டப்படுபவை.மீதி 30% முதலீட்டு வருமானத்திற்கும் மாதம் 5000ரூபாய்க்கு மேல் சுழற்சி முதலீட்டினை மேற்கொள்வதில்லை நமது தளம்.இதன் மூலம் ஆன்லைன் ஜாப்பில் அனுபவமும் பயிற்சியும் பெற்றால் ஆயுள் முழுவதும் ஒரு பகுதி நேர வருமானத்தினை நிரந்தரமாக நீங்களும் ஈட்டலாம் என்பதை உணரலாம்.
New Topic
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post
New Topic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum