உதவி மற்றும் சந்தேகங்களுக்கான பகுதி

இந்த பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் உதவிகளுக்கான விடையளிக்கப்படும்.இது முற்றிலும் இலவச சேவை.அவற்றைக் கேட்கும் முன்பு நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் இந்த வலைப்பூவில் உள்ள எல்லா பதிவுகளையும் நன்கு படித்துப் புரிந்து கொள்ளவும்.கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு முன்னுரிமையில் பணிகளில் பாடங்களில் உள்ள சந்தேகங்களுக்கு விடையளிக்கப்படுகிறது.கோல்டன் மெம்பர்கள் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.MAIL ID : rkrishnan404@gmail.com
Forum rules
இந்த பகுதியில் உங்கள் சந்தேகங்கள் மற்றும் உதவிகளுக்கான விடையளிக்கப்படும்.இது முற்றிலும் இலவச சேவை.அவற்றைக் கேட்கும் முன்பு நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் இந்த வலைப்பூவில் உள்ள எல்லா பதிவுகளையும் நன்கு படித்துப் புரிந்து கொள்ளவும்.கோல்டன் மெம்பர்களுக்கு முன்னுரிமையில் பணிகளில் பாடங்களில் உள்ள சந்தேகங்களுக்கு விடையளிக்கப்படுகிறது.கோல்டன் மெம்பர்கள் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.MAIL ID : rkrishnan404@gmail.com
New Topic
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post
New Topic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum